Skrivetavlen 37


Skrivetavlen udviklet af danske Pamfilius Apps er tænkt som et hjælpeværktøj til skrive- og læseindlæringen; både for nybegyndere og for personer med problemer med læseindlæringen. Udviklerne, som er lærere og læsevejledere, skriver blandt andet, at Skrivetavlen er et læringsværktøj som barnet aldrig bliver færdig med, og at den er fra 3-99år. Jeg vil dog mene, at den ikke får sin fulde berettigelse før barnet har fået introduktion til læseindlæringen andet sted fra.

Skrivetavlen har seks forskellige måder at gribe læseindlæringen an på, alle seks med en fokusering på en fonetisk læsetræning. Altså sammenhængen mellem lyd og bogstav. Her trækker jeg blot to eksempler frem, da måden at gribe læseindlæring an på er den samme.

Appens layout er udformet som en gammeldags tavle til kridt. Det er lækkert og indbydende. Det er gennemført uden at være for prangende. Enkelt og passende til appens funktion. Genialt! I højre hjørne er en ”til den voksne” side, hvor selve appen og de forskellige underopgaver er forklaret og begrundet fagligt og didaktisk.

I eksempelvis kategorien Billede er vises alle bogstaverne og et billede, der starter med dette bogstav. Først siges lyden og dernæst ordet. ”jjjjjjjjjj” – Jordbær. Og that’s it! Her kunne jeg godt tænkte mig, en mere avanceret feature, med eksempelvis, at når man trykker på j, så kommer jordbæret op, og selve stavningen af ordet også optræder. Men jeg tænker, at de har valgt devisen ”keep it simple” i deres app, for netop at fokusere på lydene. Det er bare hurtigt udtømt for muligheder, og kan blive kedeligt.

BILLEDE 2

Et andet eksempel er kategorien Pusle. Der kan man vælge at trække bogstaver ned på tavlen, for så at pusle sig frem til ordet. Det vil svare til at have brikker i hånden, som man kan pusle med. Det er en rigtig god måde at lade børn og andre begyndere lære at lege med ordene. De pusler sig frem til ord. Tanken er så den, at man tager et skærmbillede og gemmer ordet/historien. Præcis som havde du brugt et hæfte og skrevet ordet ned. Det legende element, som iPad’en som platform tilbyder læseindlæringen udnyttes ikke helt optimalt. Udviklerne kunne med fordel få udviklet det således, at ordet kan læses op. Det kunne være en fantastisk detalje.

Skrivetavlen er på mange måder en afløser for hæftet, dog med den funktion, at den kan sige bogstavernes forskellige lyde. Appen er netop en app som barnet ikke bliver færdig med, men det er den kun i kraft af, at barnet sætttes i gang med en opgave.  Skrivedelen er rigtig god, da barnet her kan skrive løs med sin egen håndskrift og samtidig lære noget om bogstavernes placering i bogstavhuset.

Skrivetavlen er en rigtig god skoleapp, men hvis man skal motivere børn uden for skolen, kunne man ønske sig, at den havde et større element af leg. Den er ganske simpelt for kedelig og for bundet til den traditionelle læseindlæring. Den kan være en god hjælp i skolestarten, når læreren introducerer bogstaverne,  så elverne kan få hjælp til at huske lydene.  Jeg ville helt klart bruge den som supplement i begynderundervisningen.

Læs mere om Skrivetavlen på Viden om læsning.

Skrivetavlen er udviklet til iPad. Appen koster 25 kr. i App Store.

God fornøjelse.

Skrivetavlen er anmeldt af Mette Sodie.

Følg Mors Apps:

Leave a comment

37 thoughts on “Skrivetavlen

 • Maiken Petersen

  Tak for en fin side, hvor der kommer mange gode tips. Jeg følger med i de mange gode ideer og anmeldelser, hvor jeg nogle gange er enig i det fremtrukne, men andre gange oplever jeg anmeldelser, der godt kunne trænge til en yderligere uddybning/diskussion.

  Da jeg læste denne anmeldelse af Skrivetavlen, fik jeg dog lyst til lige at komme med min mening, da jeg ikke kan lade være med at tænke, at der synes at være en misforståelse omkring, hvad appen kan. Altså – en form for forventningsafstemning mellem appens formål – og de forventninger – der ligger til grundlag for anmeldelsen.
  Som jeg ser det, findes der nemlig forskellige typer af undervisningsapps, hvilket PamfiliusApps faktisk også pointerer.

  Den ene type er undervisningsapps, som bruges af den kompetente voksne/lærer/underviser, med et eller flere bestemte indlæringsmål, hvor der er gjort overvejelser omkring hvilke metoder, der er mest hensigtsmæssige til formålet.

  Disse apps er et indlæringsredskab, og der er gjort nøje overvejelser over mål og metodevalg, og appen kan derfor bruges målrettet og som et relevant redskab til indlæring af forskellige faglige kompetencer.

  Den anden type er apps, som barnet kan bruge på egen hånd, og er karakteriseret ved ofte at være konstrueret som et spil eller en konkurrence. Disse apps kan være med til at skabe interesse for et område eller bruges som træning i allerede indlært stof. Oftest vil det være svært at bruge appen til andet end denne lukkede form for træning.

  Undervisningsapps (som Skrivetavlen er et godt eksempel på) er ikke et fabulerende og legende spil, som skal bruges af barnet til underholdning og uden voksen guiding. I stedet kan det supplere en masse andre aktiviteter som fx finde en kasse med legetøjsdyr og se, om barnet vha Skrivetavlen kan finde ud af, hvilken lyd dyrene starter med. Der findes endnu ikke særlig mange af disse redskaber, så jeg synes, det er vigtigt, at dem der er, ikke tales ned, fordi de indeholder nogle helt andre ting end de læringsspil, som markedet er meget større for.

  Begge typer apps kan have sin berettigelse – alt efter situationen – men man skal holde sig for øje, at der er stor forskel på formålet med disse vidt forskellige appstyper, og afstemme sine forventinger til den enkelte app efter dens “eksistensformål”.

  Med venlig hilsen

  Maiken Petersen
  Uddannet lærer, læsevejler og multimediedesigner.

 • rikkepal Post author

  Super kommentar tak for dine rigtig gode betragtninger!