Minutdansk og Flipped Classroom


Jeg giver ordet til Anders Schunk. Anders har lavet flere filminstruktioner til brug af apps, og det var på den måde, at jeg blev opmærksom på hans arbejde. Anders har en fantastisk tilgang til undervisning. Det skal bare deles.

Minutdansk og Flipped Classroom af Anders Schunk 


Sproget kan opfattes som et system af regler, der forbinder betydning med udtryk, så vi kan tale sammen om ting og forhold i verden. Vi bruger reglerne hver gang vi taler eller skriver, men det kan være svært at forklare dem. Minutdansk et forsøg på at forklare disse regler.

Hedder det ud ad eller ud af døren?
Er der r på ‘køre’, når: Jeg kører bilen?
Hvornår ligger jeg med i og hvornår med æ?
Og hvilken endelse sætter jeg på ‘spille’ i lang tillægsform?

Minutdansk er ultrakorte videoer om dansk grammatik, sprog og ordkunst. Danskfaglige emner er i fokus et minutstid hvor det underholdende og det faglige følges ad med gode eksempler, enkel grafik og en masse tændstiksmænd. Du kan abonnere på Minutdansk her.

Minutdansk udspringer af mit projekt med undervisningsmodellen Flipped Classroom på Elev Skole i Aarhus, og videoerne er produceret til undervisning på mellemtrinnet.

Flipped Classroom er et opgør med den traditionelle undervisning, hvor der ofte sker det, at lærerens og ikke elevens aktivitet kommer i fokus. Ved at vende den klassiske model for skolegang på hovedet skabes rammerne for en undervisning, der er mere elevfokuseret, og hvor læreren i højere grad fungerer som vejleder. Det, der normalt foregår i klassen, bliver til hjemmearbejde, og det, der normalt er lektier, laves i klassen. Det er essensen af Flipped Classroom, og det er med den indgangsvinkel, at jeg forsøger at skabe bedre undervisning for eleverne.

I en traditionel undervisning bruges de første 10-20 minutter af en time typisk på, at læreren gennemgår et emne på tavlen. Det kunne f.eks. være regler i forhold til sammensatte navneord. Disse situationer vil være mere eller mindre elevinddragende. Det er dog læreren, der er i fokus, mens eleverne sidder stille og lytter. Efterfølgende behandles emnet igennem forskellige opgaver, og det er egentlig først her, at eleverne kommer rigtigt på banen med deres aktivitet. Læreren forsøger at komme klassen rundt og hjælper hvor han kan. Det eleverne ikke kan nå i timen, vil typisk være lektie til dagen efter.

Sådan har jeg undervist, men begyndte i starten af 2013 med en ny model. Med modellen Flipped Classroom er mit indledende oplæg fjernet fra klassesituationen. Jeg har senest dagen før en timen lagt et videooplæg på nettet, som eleverne tilgår hjemmefra. Videoen er lektie, og det er igennem denne video, at eleverne bliver introduceret for de sammensatte navneord. En video varer typisk 5-10 minutter, men kan også være helt
korte eksempler på 1 minut. Sammen med videoen laver jeg et digitalt spørgeskema, som eleverne skal svare på, når de har set videoen. I dette spørgeskema skal eleverne svare på nogle få tjekspørgsmål, der er med til at give mig en idé om, hvor meget eleven har forstået af videoen. Eleverne kan også skrive spørgsmål direkte til mig. Svar og spørgsmål bruger jeg til at sammensætte grupper til næste lektion. Når eleverne møder ind til undervisning, har jeg sammensat grupper ud fra de besvarelser, der er afleveret digitalt. Eleverne går i gang med at arbejde med det sammen, og der er ikke noget indledende oplæg. Jeg går rundt mellem grupperne og hjælper, og har nu ekstra tid til at komme forbi alle, da tiden på det indledende oplæg er flyttet fra skolen til hjemmet.

Fordele for eleven:
Tiden i klassen er mere aktiv. Eleverne sidder ikke bare lytter passivt.Det indledende oplæg kan ses i eget tempo. En video kan sættes på pause, og der kan spoles tilbage, hvis noget ikke er forstået. Eleven kan se en video flere gange. Nogle elever kan have svært ved at række hånden op for tredje gang og bede om gentagelse i klassen. Videoen kan de selv spole tilbage. Eleven kan se videoen hvor og hvornår de vil. På vej til skole, til fodbold, i sengen om aftenen, i lektiecafé, inden aftensmaden/morgenmad osv.

Mange børn er dygtige til at forholde sig til videomediet og slapper af, når de modtager informationer igennem levende billeder og lyd. Det er altså et medie, der passer godt til generationen. Tiden i skolen bruges på samarbejde og træning. Det er i skolen man kan få hjælp til  forståelse af lærer og venner.

Fordele for skolen:
Skolen benytter IKT på autentisk og eksemplarisk måde i sammenspil med elever. Kritik af skolen har ofte været, at internettet var noget man tog frem, når man havde brug for det. Med opbygning af et “digitalt klasseværelse” fungerer skolen lige så meget på nettet som i det fysiske.
Samarbejdet mellem skole og hjem bliver styrket. Det bliver nemmere for mange forældre at støtte sit barn, når man som forældre kan se, hvilke instruktioner læreren har givet.

Fordele for læreren:
Flere lærere der arbejde med Flipped Classroom kan dele videoer mellem hinanden. Altså, en hjælp i forberedelse.Læreren går fra at være oplægsholder til guide for eleverne. Det er nemmere at få “hilst” på hver eneste elev hver dag og relationen mellem lærer og elev bliver derved styrket. Det bliver nemmere for læreren at differentiere sin undervisning. Video kan både bruges som hjælp til de elever, der har brug for gentagelse, og til de elever, der vil fortsætte på egen hånd. Eleven kan selv gå i gang med et nyt emne, når de har et videooplæg. Hvis
de bliver hurtigt færdige i timen, kan de få video om et andet emne.

Jeg taler mere om Flipped Classroom i denne video. Og jeg ligger alle mine videooplæg til eleverne offentligt på YouTube, hvor der ligger
undervisningsvideoer til matematik, dansk og historie: www.youtube.com/andersschunk1.
Jeg deler desuden en masse på Twitter under @AndersSchunk og får til tider lagt nye indlæg på min blog: www.AndersSchunk.dk

 

Følg Mors Apps:

Leave a comment